fbpx

Borerigge og udstyr til fundering

TZACHO har de udstyr og borerigge, du skal bruge til at lave din fundering.

Hos os får du pålideligt og effektivt udstyr, så du bl.a. kan udføre ramning af spuns, pæle, bjælker m.m. Derudover giver vores små og store borerigge mulighed for bl.a. at lave sekantpæle, jordankre, slidsevægge, københavnervægge og lignende.

Produkterne i sortimentet er kendetegnet ved stor fleksibilitet, som gør, at de kan tilpasses dine behov. Eksempelvis er vores hydrauliske vibratorer og pælehamre fra Movax modulopbygget, så det er nemt at skifte dem ud på gravemaskinen ligesom boreriggene kan tilpasses dine specifikke behov.

Funderingstyper

Fundering udføres for at sikre, at konstruktioner som f.eks. skråninger, dæmninger, havnemoler, bygninger og broer ikke bevæger sig, men står stabilt og sikkert.

Nogle af de mest gængse funderingstyper er pælefundering, borede pæle, sekantpælevægge, jordankre og københavnervægge. Hvornår man benytter de forskellige typer afhænger af, hvilken konstruktion, der er tale om, udfaldet af de geotekniske undersøgelser, og om der er vibrationsfølsomme omgivelser. Vi kan forsyne dig med de udstyr og maskiner, du skal bruge for at udføre alle slags og rådgiver gerne i, hvilken løsning, der er den bedste for dig.

Borerigge til leje

Vi har borerigge tilgængelig for udlejning, så du ikke behøver købe maskinen bare for at løse én enkelt opgave. Men hvis du ved, at du vil få brug for den samme type borerig igen fremover, kan der være god økonomisk mening i at indkøbe den i stedet, da lejeomkostninger på et tidspunkt vil overstige købsprisen.

Geoteknisk undersøgelse

Geoteknik handler om jordens påvirkning ved bygge- og anlægsaktiviteter. En geoteknisk undersøgelse klarlægger således jordens underlag og beskaffenhed, så man ved, hvad man har at arbejde med i forbindelse med en fundering.

Undersøgelserne kaldes også jordbundsundersøgelser og giver bl.a. svar på, hvilke jordtyper, der er i de forskellige lag, hvor dybe lagene er, hvor de bæredygtige lag ligger, og om der er behov for pumper til grundvandssænkning, inden man går i gang.

På baggrund af undersøgelserne er det derfor muligt at vurdere funderingsbehovet og bestemme, hvordan en funderingsopgave skal tilgås. Er der meget ler i jorden, vil det ofte være nødvendigt at benytte en borerig til at lave forboringer, hvis der f.eks. skal nedrammes HEB-bjælker. Det var bl.a. tilfældet, da en entreprenør skulle etablere københavnervægge ved et projekt i Carlsberg Byen.

Geotekniske undersøgelser er derfor nødvendige at udføre inden en funderingsopgave, så du sikrer, at du udfører opgaven korrekt. Når du kender jordbundens beskaffenhed, kan vi rådgive dig i, hvilke maskiner eller udstyr, der kan klare opgaven for dig.

Funderings Agenturer

Vores udvalg af funderingsudstyr og -maskiner udbydes på baggrund af agenturer på førende internationale leverandører. Vi udvælger nøje vores leverandører, så du kan stole på at få kraftfulde og pålidelige udstyr og maskiner, når du handler med TZACHO. Vi er tilmed dansk eneforhandler på Movax’ hydrauliske funderingsudstyr, der bl.a. kan vibrere spuns og pæle ned med sidegreb.

Vores leverandører har gennem mange år udviklet deres sortiment på baggrund af specialiseret viden om branchens behov. For, at vi kan tilbyde dig den bedste rådgivning og service, uddanner vi løbende vores personale hos vores leverandører, så de konstant er opdateret på produkternes egenskaber og leverandørernes erfaring.

Scroll to Top

Send request

Are you interested in a price? Or do you have a general question?

Fill out your information below, and we will get in touch, completely non-binding.

Once you send the request, we will confirm it in an email. We only use your information to answer your request.