fbpx

Hydraulisk vibrator med sidegreb styrker motorvejsbroer

Som følge af sporudvidelsen på Køge Bugt-motorvejen er der nu så stor en belastning på motorvejsbroerne, at fundamenterne under dem skal styrkes. Broernes fundamenter er nemlig ikke oprindeligt konstrueret til at kunne håndtere en sporudvidelse. Derfor forstærker man nu i stedet fundamenterne, så de kan håndtere den øgede trafik og sikre broerne mod sammenstyrtning.

Ramning af 2,5km HEB-bjælker

Til at udføre forstærkningen har entreprenøren rammet HEB-bjælker ned under broerne med en gravemaskinemonteret Movax SG-40 hydraulisk vibrator med sidegreb. Den giver entreprenøren mulighed for at køre deres Liebherr 914-gravemaskine ind under broerne og nedramme de 2,5 meter lange HEB-bjælker, der skal styrke fundamentet under broerne. En opgave der havde været meget besværlig med en impact hammer – Hvis ikke nærmest umulig, fordi impact hammerens højde forhindrer den i at komme ind under broerne og ramme bjælkerne i jorden.

Forstærkningen af fundamenterne består af 84 HEB-bjælker, der skal rammes ned i 30 meters dybde. Hvis alle 84 HEB-bjælker blev lagt på én linje hen ad jorden, vil det svare til en strækning på ca. 2,5km.

Præcis og effektiv fundering

 

Under monteringen af den hydrauliske vibrator har TZACHO skiftet joystick i gravemaskinen ud med et specialtilpasset joystick. Stikket har fået tilføjet to ekstra knapper og en rulleknap, så gravemaskinens fører kan benytte alle funderingsvibratorens funktioner.

Med det tilpassede joystick kan maskinføreren rotere og tilte vibratoren til begge sider samt frem og tilbage. Den kan derfor bruges til både vertikal ramning og ramning med hældning. Maskinføreren kan desuden åbne og lukke vibratorens arme, og dermed varetage hele processen fra at samle HEB-bjælkerne op, til de er korrekt placeret under broerne.

For at sikre, at bjælkerne placeres i de rigtige vinkler, har TZACHO tilføjet en skærm i førerhuset, så maskinføreren kan holde øje med bl.a. nedramningsvinkel, tryk og omdrejninger, mens de drives i jorden.

Hydrauliske vibratorer med sidegreb

Modulopbygning giver høj fleksibilitet

Movax funderingsvibratoren er modulopbygget, og den kan derfor bruges til en lang række ramningsprojekter. Arme og klemmer kan nemt skiftes ud, hvilket gør funderingsvibratoren i stand til både at nedramme spuns, rør, stålpæle, h-stolper og træstolper. Den er dermed en meget fleksibel løsning til funderingsopgaver og yder samtidig en effektiv, sikker og præcis nedramning. Modulopbygningen giver desuden mulighed for let at skifte mellem Movax’ andre hydrauliske funderingsudstyr.

Demonstrationsvideo af Movax SG hydraulisk vibrator

Scroll to Top