fbpx

Sikker kloakseparering med gravekasse og faldsikring

Arkil er ved at separere en eksisterende Ø850-ledning til en Ø1200 regnvandsledning og en Ø315 spildevandsledning på Nyvangsvej i Randers. Kloaksepareringen betyder at regnvand fremover bliver ledt til nyetablerede regnvandsbassiner i stedet for at ryge med spildevandet fra husstandenes bad, toilet og køkken til rensningsanlægget. I første omgang består projektet af 100m dobbeltledning og efterfølgende 700m enkeltledning.

Solid gravekasse sikrer mandskab i udgravning og på gadeniveau

Kloaksepareringen foregår i 6m dybde. Derfor skal det eksisterende kloakrør graves fri og udgravningen skal sikres mod sammenstyrtning. En udgravning i den dybde i et boligområde betyder, at der er et forhøjet jordtryk rundt om udgravningen. Derfor bruger Arkil et lineært gravekassesystem fra SBH til at modstå det høje jordtryk og sikre mandskabet i udgravningen.

Gravekassen har en solid konstruktion, der består af stolper, afstivningsplader med inderprofiler i stål og justerbare afstivere. De justerbare afstivere, på tværs af udgravningen, gør det desuden muligt at lægge de nye rør ned i gravekassen, fordi afstiverne kan tilpasses i højden, så røret kan dirigeres ned imellem dem.

”Systemet virker rigtig fint og solidt. Man skal lige lære det at kende, men når først gravekassen er oppe, synes jeg det er logisk og nemt at arbejde med. Men vigtigst af alt så føler man sig tryg, når man er nede i udgravningen.”

Gravekassen på Arkils projekt måler 13 x 3,6m. Når man er færdig på ét stykke, bliver de bagerste stolper og justerbare afstivere taget op og flyttet frem til at forlænge udgravningen fremad. Systemet er desuden udstyret med hegn til faldsikring og adgangsportal, så hverken mandskab på gadeniveau eller forbipasserende risikerer at falde ned i udgravningen.

Centrifugalpumper sørger for midlertidig overpumpning

I takt med, at de nye ledninger bliver lagt, bliver den gamle ledning gravet over og fjernet. Derfor er der sat en afspærringsbold i den gamle ledning og sat to centrifugalpumper op for at overpumpe det regnvand og spildevand, der ophober sig i ledningen.

Overpumpningen foregår hovedsageligt med Arkils egen 4” BA100. Men for at være klar til, hvis der for eksempel kommer store regnskyl, har de lejet en 8” BA180, der står som backup. Pumperne er brændstofeffektive og bygget i støjdæmpet kabinet, så de generer naboerne mindst muligt. De har kapacitet på henholdsvis op til 190 m3/t med løft op til 22m og op til 720 m3/t med løft op til 41m og begge en fripassage omkring 80mm. De er med andre ord ideelle til overpumpning af spildevand og store vandmængder.

Om kloakseparering

I flere kommuner er man i gang med at separere kloakledninger, så regnvand og spildevand bliver ledt væk i forskellige ledninger i stedet for én kombineret ledning. På den måde kan regnvand blive ledt direkte ud i søer og afløb i stedet for at komme med spildevandet og belaste rensningsanlæggene. 

Samtidig ruster en separering kloaknettet bedre til at håndtere store regnskyl, fordi kloakrørene mange steder i landet ikke er dimensioneret til at håndtere de stigende regnmængder og den stigende mængde spildevand, der kommer med befolkningstilvæksten. Læs mere om, hvordan kloakseparering fungerer hos Videncentret Bolius.

Salg og udlejning af brugervenlige gravekasser til store og små udgravninger

Scroll to Top