fbpx

MOVAX HYDRAULISK PÆLEHAMMER OG MOVAX HYDRAULISK VIBRATOR MED TIL ETABLERING AF NY ERSTATNINGSHAVN

I forbindelse med etablering af erstatningshavnen har en Movax DH-35 hydraulisk pælehammer nedhamret spunsvægge til opbygning af den midlertidige havnemole. En Movax SG-75 hydraulisk vibrator med sidegreb har optaget HEB-bjælker i forbindelse med fjernelse af interim konstruktionen. Begge lette og udfordringsfrie opgaver for Movax.

Etablering af 4 spunsvægge – begyndelsen på en ny havnemole

Nedramningen af spunsen er en vanskelig opgave med en traditionel rammemaskine, fordi den skal kunne række langt og kræver en større flåde. Udfordringen bliver dog let løst ved brug af Movax DH-35 hydraulisk pælehammer monteret på en gravemaskine. Efter den traditionelle rammemaskine har sat spunsen, rækker gravemaskinen med Movax DH-35 nemt ind over med armen og nedrammer spunsen. Til Movax DH-35 er det også en fordel, at flåden som den placeres på ikke behøves være ligeså stor, som flåden til den traditionelle rammemaskine.  

Efterfølgende vibrerer Movax SG-75 hydraulisk sidegrebsvibrator HEB-bjælker op igen, så interim konstruktionen fjernes igen. Optagningen af HEB-bjælkerne sker med Movax SG-75 hydraulisk sidegrebsvibrator monteret på gravemaskinen. Når maskinen har løftet HEB-bjælkerne op ved at tage fat i dem foroven, løfter den dem efterfølgende højere op, og maskinen kan samle bjælken op igen ved at gribe fat i den fra siden.

”Der er flere fordele ved at bruge Movax hydraulisk udstyr til projektet blandt andet det, at der både kan bruges en hydraulisk pælehammer til at nedhamre spuns og en hydraulisk vibrator til at vibrere HEB-bjælkerne op igen.”

Den leverede Movax DH-35 hydrauliske pælehammer

Movax DH-35 hydraulisk pælehammer kan monteres på en gravemaskine fra 33 til 50 tons. Den har en slagkraft på 0-35 kNm, et driftstryk på 250 bar og vejer 3100 kg. Den bruges til at hamre spuns og fundamentspæle i selv de mest vanskelige jordformationer. Hamrene er nødvendige, når SG-seriens sidegrebsvibrator må opgive eller belastningstests er nødvendige.

Den leverede Movax SG-75 hydrauliske vibrator

Movax SG-75 hydraulisk sidegrebsvibrator er ideel til optagning af spunsvægge, H-pæle og rørpæle af stål samt træpæle. Den kan monteres på større gravemaskiner fra 33 til 40 tons. Den har et tryk på 350 bar, et frekvens maks. på 2300-3000 1/min samt et excentrisk moment på 7,6 kgm. Sidegrebet består af kraftige klemmer, der kan holde til tunge belastninger både i forbindelse med nedvibrering af spunsvægge, HEB-bjælker, rørpæle af stål og træpæle, men også optagning heraf.

Forskellige styresystemer til Movax

Til Movax fås forskellige styresystemer for at kunne ramme mere præcist. MCS Lite Styresystem kan informere maskinføreren om hældningen, vibrationsfrekvenser, slagkraft og hydrauliktryk på skærmen i førerhuset. MCS Pro og MCS Pro-auto er avancerede styresystemer. Begge giver de specifik information om nedramningen og fungerer som en hjælp til maskinføreren. På denne måde muliggør den en nemmere, mere præcist og effektiv nedramning. MCS Pro kan automatisk justere hældningen på spuns, pæle, rør og bjælker under nedramningen, hvilket har den fordel, at maskinføreren kun skal koncentrere sig om at nedramme spunsen, pælen, røret eller bjælken.

Erstatningshavnen - ny midlertidig havn til cirka 600 både

En ny tunnel, Nordhavnstunnellen, på 1,4 km skal etableres for at forbinde Nordhavnen med resten af København. Inden tunnelarbejdet påbegyndes bygges en midlertidig erstatningshavn i Nordhavnen ved Færgehavn Nord. En lystbådehavn hvor cirka 600 både fra Svanemøllehavnen skal flyttes til. Efter bådene er flyttet over i erstatningshavnen, bliver det muligt at rydde Svanemøllehavnen og anlægge en tunnel i denne del af havnebassinet. Erstatningshavnen skal stå færdig i sommeren 2022, og umiddelbart herefter flyttes de 600 både til erstatningshavnen.

Som en del af lystbådehavnen etableres en mole med en havneindsejling placeret mellem molen og havnearealet. To synlige spunsvægge nedhamres og herimellem etableres molen, som placeres på 8 meter dybt vand. Ankerstænger fæstnes tværgående på spunsvæggene i det rum, som opstår mellem de to spunsvægge. Herved går de ind og stabiliserer spunsen. Sand pumpes ind mellem de to synlige spunsvægge op til ankerstænger-niveau. Efter påfyldning af sand fyldes 3 slags sten ovenpå. Udover de to synlige lag spuns, er der også etableret frontspuns, som befinder sig under vandniveauet, således der kan etableres en skråning bestående af sten i hver side af molen.   

Scroll to Top